29.3.2020 7:06:06


Pro zdárný průběh akce je nutné splnit tyto podmínky:


  • Přístup na místo produkce cca 2 hodiny před a 2 hodiny po ukončení.

  • Připojení k rozvodné síti 230V / 16A vyhovující platným předpisům. V případě velkých akcí 380V / 2x 32A. Volný přístupu k jističům. V případě odchylky napětí, nebo jeho kolísání o více jak -15% a + 10% si vyhrazuji právo odmítnout připojení ozvučovaní aparatury.

  • Vzdálenost elektrické přípojky nesmí být dále jak 20 m od pódia.
  • Dostatečný prostor pro zvukaře (dle potřeby jeden, nebo dva stoly).